تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1377 
الهیات - فلسفه و کلام اسلامی 
قم-دانشگاه تربیت مدرس 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00