ویتگنشتین متقدم و متأخر
51 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » پاييز و زمستان 1380 - شماره 9 و 10
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آنچه در این مقاله آمده ترجمه مدخل ویتگنشتاین از دایره المعارف فلسفه پل ادواردز به قلم نورمن ملکوم است. به دلیل مفصل بودن مقاله، قسمت زندگینامه و یکى دو مورد از مطالب را حذف شده است. در بخش اول، فلسفه متقدّم یا نظریه تصویرى زبان و در بخش دوم، فلسفه متأخّر یا نظریه کاربردى در زبان مطرح شده است. قبلاً تحقیقى به قلم مترجم این مقاله در همین موضوع در فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 24-25 منتشر شده است که مى‏تواند مکمل این باشد. کلید واژه‏ها: نظریه تصویرى زبان، نام‏ها و اشیا، امر واقع، وضعیت امور، تابعِ صدق، تناظر یک به یک، بسائط مطلق، معنا و کاربرد، ضرورت و الزام منطقى، قواعد و زبان خصوصى.