نظریه هایی در باب انسان
62 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » پاييز 1380 - شماره 28 » (34 صفحه - از 153 تا 186)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آنچه در این نوشتار عرضه می‏گردد، گزارشی است بسیار کوتاه از کتاب نظریه‏هایی در باب انسان نوشته آقای راجر تریگ. موضوع کتاب درباره ماهیت انسان است. نویسنده چهار مسأله عمده را که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع ارتباط دارد انتخاب نموده و جواب آنها را از ده متفکر یعنی افلاطون، ارسطو، آکوئیناس، هابز، هیوم، نیچه، مارکس، داروین، فروید تا ویتگنشتاین استخراج کرده و به مقایسه گذاشته است. این مسایل عبارتند از: 1. جایگاه انسان در این جهان در بین سایر موجودات؛ 2. انسان چیست؛ 3. جامعه انسانی؛ 4. ارتباط هریک از این نظریه‏ها با دیدگاههای معاصر و جدید. واژه‏های کلیدی انسان؛ جامعه؛ ماهیت انسان؛ عقل؛ فرهنگ؛ زبان؛ علم؛ دین.